Download Audio

Download Kajian Qatrun Nada – Al Ustadz Abul Harits Khaliful Adi

[SND]

 Qatr-001.mp3      27-Dec-2011 18:45 5.4M

[SND]

 Qatr-002.mp3      27-Dec-2011 18:45 3.4M

[SND]

 Qatr-003.mp3      27-Dec-2011 18:46 2.9M

[SND]

 Qotr-004.mp3      27-Dec-2011 18:46 5.4M

[SND]

 Qotr-005.mp3      27-Dec-2011 18:49 7.0M

[SND]

 Qotr-006.mp3      27-Dec-2011 18:49 2.0M

[SND]

 Qotr-007.mp3      27-Dec-2011 18:51 4.6M

[SND]

 Qotr-008.mp3      27-Dec-2011 18:51 2.1M

[SND]

 Qotr-009.mp3      27-Dec-2011 18:56 3.7M

[SND]

 Qotr-010.mp3      27-Dec-2011 18:56 8.5M

[SND]

 Qotr-011.mp3      27-Dec-2011 18:53 7.0M

[SND]

 Qotr-012.mp3      27-Dec-2011 18:53 7.3M

[SND]

 Qotr-013.mp3      27-Dec-2011 18:52 4.5M

[SND]

 Qotr-014.mp3      27-Dec-2011 18:52 7.4M

[SND]

 Qotr-015.mp3      27-Dec-2011 18:55 3.9M

[SND]

 Qotr-016.mp3      27-Dec-2011 18:55 6.1M

[SND]

 Qotr-017.mp3      27-Dec-2011 18:58 5.3M

[SND]

 Qotr-018.mp3      27-Dec-2011 18:58 6.0M

[SND]

 Qotr-019.mp3      27-Dec-2011 18:56 170K

[SND]

 Qotr-020.mp3      27-Dec-2011 18:56 4.9M

[SND]

 Qotr-021.mp3      27-Dec-2011 18:58 4.4M

[SND]

 Qotr-022.mp3      27-Dec-2011 18:58 6.5M

[SND]

 Qotr-023.mp3      27-Dec-2011 19:00 1.7M

[SND]

 Qotr-024.mp3      27-Dec-2011 19:00 4.6M

[SND]

 Qotr-025.mp3      27-Dec-2011 19:00 6.1M

[SND]

 Qotr-026.mp3      27-Dec-2011 19:00 6.4M

[SND]

 Qotr-027.mp3      27-Dec-2011 19:01 4.9M

[SND]

 Qotr-028.mp3      27-Dec-2011 19:01 7.1M

[SND]

 Qotr-029.mp3      27-Dec-2011 19:01 5.6M

[SND]

 Qotr-030.mp3      27-Dec-2011 19:01 3.5M

[SND]

 Qotr-031.mp3      27-Dec-2011 19:02 4.5M

[SND]

 Qotr-032.mp3      27-Dec-2011 19:02 1.1M

[SND]

 Qotr-033.mp3      27-Dec-2011 19:02 4.0M

[SND]

 Qotr-034.mp3      27-Dec-2011 19:02 4.3M

[SND]

 Qotr-035.mp3      27-Dec-2011 19:03 5.6M

[SND]

 Qotr-036.mp3      27-Dec-2011 19:03 1.0M

[SND]

 Qotr-037.mp3      27-Dec-2011 19:05 3.1M

[SND]

 Qotr-038.mp3      27-Dec-2011 19:05 3.6M

[SND]

 Qotr-039.mp3      27-Dec-2011 19:04 4.3M

[SND]

 Qotr-040.mp3      27-Dec-2011 19:04 2.5M

[SND]

 Qotr-041.mp3      27-Dec-2011 19:06 4.6M

[SND]

 Qotr-042.mp3      27-Dec-2011 19:06 1.8M

[SND]

 Qotr-043.mp3      27-Dec-2011 19:05 216K

[SND]

 Qotr-044.mp3      27-Dec-2011 19:05 4.4M

[SND]

 Qotr-045.mp3      27-Dec-2011 19:07 4.1M

[SND]

 Qotr-046.mp3      27-Dec-2011 19:07 4.9M

[SND]

 Qotr-047.mp3      27-Dec-2011 19:07 4.7M

[SND]

 Qotr-048.mp3      27-Dec-2011 19:07 4.0M

[SND]

 Qotr-049.mp3      27-Dec-2011 19:09 2.4M

[SND]

 Qotr-050.mp3      27-Dec-2011 19:09 2.4M

[SND]

 Qotr-051.mp3      27-Dec-2011 19:08 3.1M

[SND]

 Qotr-052.mp3      27-Dec-2011 19:08 1.7M

[SND]

 Qotr-053.mp3      27-Dec-2011 19:10 4.3M

[SND]

 Qotr-054.mp3      27-Dec-2011 19:10 662K

[SND]

 Qotr-055.mp3      27-Dec-2011 19:10 2.5M

[SND]

 Qotr-056.mp3      27-Dec-2011 19:10 960K

[SND]

 Qotr-057.mp3      27-Dec-2011 19:11 4.6M

[SND]

 Qotr-058.mp3      27-Dec-2011 19:11 2.0M

[SND]

 Qotr-059.mp3      27-Dec-2011 19:11 2.7M

[SND]

 Qotr-060.mp3      27-Dec-2011 19:11 4.2M

[SND]

 Qotr-061.mp3      27-Dec-2011 19:11 2.9M

[SND]

 Qotr-062.mp3      27-Dec-2011 19:12 1.6M

[SND]

 Qotr-063.mp3      27-Dec-2011 19:12 1.5M

[SND]

 Qotr-064.mp3      27-Dec-2011 19:12 4.2M

[SND]

 Qotr-065.mp3      27-Dec-2011 19:12 1.9M

[SND]

 Qotr-066.mp3      27-Dec-2011 19:12 192K

[SND]

 Qotr-067.mp3      27-Dec-2011 19:13 4.5M

[SND]

 Qotr-068.mp3      27-Dec-2011 19:14 4.9M

[SND]

 Qotr-069.mp3      27-Dec-2011 19:14 4.6M

[SND]

 Qotr-070.mp3      27-Dec-2011 19:14 5.0M

[SND]

 Qotr-071.mp3      27-Dec-2011 19:15 2.3M

[SND]

 Qotr-072.mp3      27-Dec-2011 19:15 4.7M

[SND]

 Qotr-073.mp3      27-Dec-2011 19:15 3.4M

[SND]

 Qotr-074.mp3      27-Dec-2011 19:15 4.1M

[SND]

 Qotr-075.mp3      27-Dec-2011 19:16 3.4M

[SND]

 Qotr-076.mp3      27-Dec-2011 19:16 4.5M

[SND]

 Qotr-077.mp3      27-Dec-2011 19:16 4.8M

[SND]

 Qotr-078.mp3      27-Dec-2011 19:16 5.6M

[SND]

 Qotr-079.mp3      27-Dec-2011 19:18 6.8M

[SND]

 Qotr-080.mp3      27-Dec-2011 19:18 5.2M

[SND]

 Qotr-084.mp3      27-Dec-2011 19:18 6.3M

[SND]

 Qotr-085.mp3      27-Dec-2011 19:18 6.1M

[SND]

 Qotr-086.mp3      27-Dec-2011 19:21 2.5M

[SND]

 Qotr-087.mp3      27-Dec-2011 19:21 5.1M

[SND]

 Qotr-088.mp3      27-Dec-2011 19:23 5.5M

[SND]

 Qotr-089.mp3      27-Dec-2011 19:23 3.6M

[SND]

 Qotr-090.mp3      27-Dec-2011 19:23 4.2M

[SND]

 Qotr-091.mp3      27-Dec-2011 19:23 3.1M

[SND]

 Qotr-092.mp3      27-Dec-2011 19:24 4.0M

[SND]

 Qotr-093.mp3      27-Dec-2011 19:24 1.9M

[SND]

 Qotr-094.mp3      27-Dec-2011 19:24 2.5M

[SND]

 Qotr-095.mp3      27-Dec-2011 19:24 5.2M

[SND]

 Qotr-096.mp3      27-Dec-2011 19:25 2.5M

[SND]

 Qotr-097.mp3      27-Dec-2011 19:25 5.2M

[SND]

 Qotr-098.mp3      27-Dec-2011 19:24 2.6M

[SND]

 Qotr-099.mp3      27-Dec-2011 19:24 1.0M

[SND]

 Qotr-100.mp3      27-Dec-2011 19:25 2.7M

[SND]

 Qotr-101.mp3      27-Dec-2011 19:25 4.2M

[SND]

 Qotr-102.mp3      27-Dec-2011 19:27 3.5M

[SND]

 Qotr-103.mp3      27-Dec-2011 19:27 9.6M

[SND]

 Qotr-104.mp3      27-Dec-2011 19:26 3.9M

[SND]

 Qotr-105.mp3      27-Dec-2011 19:26 5.0M

[SND]

 Qotr-106.mp3      27-Dec-2011 19:27 4.7M

[SND]

 Qotr-107.mp3      27-Dec-2011 19:27 4.5M

[SND]

 Qotr-108.mp3      27-Dec-2011 19:28 2.1M

[SND]

 Qotr-109.mp3      27-Dec-2011 19:28 4.7M

[SND]

 Qotr-110.mp3      27-Dec-2011 19:28 4.1M

[SND]

 Qotr-111.mp3      27-Dec-2011 19:28 5.0M

[SND]

 Qotr-112.mp3      27-Dec-2011 19:28 4.3M

[SND]

 Qotr-113.mp3      27-Dec-2011 19:28 2.0M

[SND]

 Qotr-114.mp3      27-Dec-2011 19:29 6.5M

[SND]

 Qotr-115.mp3      27-Dec-2011 19:29 5.0M

[SND]

 Qotr-116.mp3      27-Dec-2011 19:30 2.2M

[SND]

 Qotr-117.mp3      27-Dec-2011 19:30 4.0M

[SND]

 Qotr-118.mp3      27-Dec-2011 19:31 3.2M

[SND]

 Qotr-119.mp3      27-Dec-2011 19:31 6.1M

[SND]

 Qotr-120.mp3      27-Dec-2011 19:31 3.7M

[SND]

 Qotr-121.mp3      27-Dec-2011 19:31 2.6M

[SND]

 Qotr-122.mp3      27-Dec-2011 19:31 3.0M

[SND]

 Qotr-123.mp3      27-Dec-2011 19:31 4.1M

[SND]

 Qotr-124.mp3      27-Dec-2011 19:32 2.2M

[SND]

 Qotr-125.mp3      27-Dec-2011 19:32 3.9M

[SND]

 Qotr-126.mp3      27-Dec-2011 19:32 5.3M

[SND]

 Qotr-127.mp3      27-Dec-2011 19:33 4.8M

[SND]

 Qotr-128.mp3      27-Dec-2011 19:33 3.0M

[SND]

 Qotr-129.mp3      27-Dec-2011 19:33 1.8M

[SND]

 Qotr-130.mp3      27-Dec-2011 19:34 4.1M

[SND]

 Qotr-131.mp3      27-Dec-2011 19:34 2.2M

[SND]

 Qotr-132.mp3      27-Dec-2011 19:34 1.9M

[SND]

 Qotr-133.mp3      27-Dec-2011 19:34 792K

[SND]

 Qotr-134.mp3      27-Dec-2011 19:35 4.8M

[SND]

 Qotr-135.mp3      27-Dec-2011 19:35 6.2M

[SND]

 Qotr-136.mp3      27-Dec-2011 19:35 3.9M

[SND]

 Qotr-137.mp3      27-Dec-2011 19:35 2.1M

[SND]

 Qotr-138.mp3      27-Dec-2011 19:35 4.2M

[SND]

 Qotr-139.mp3      27-Dec-2011 19:36 2.7M

[SND]

 Qotr-140.mp3      27-Dec-2011 19:36 5.9M

[SND]

 Qotr-141.mp3      27-Dec-2011 19:36 7.4M

[SND]

 Qotr-142.mp3      27-Dec-2011 19:36 6.4M

[SND]

 Qotr-143.mp3      27-Dec-2011 19:36 1.3M

[SND]

 Qotr-144.mp3      27-Dec-2011 19:36 2.7M

About Fahruddin Abu Shafiyyah

Hanya Seorang Hamba Yang Sangat Butuh Kepada Ampunan Rabbnya

Diskusi

5 respons untuk ‘Download Kajian Qatrun Nada – Al Ustadz Abul Harits Khaliful Adi

 1. Assalamualaikum akhi, apakah ana bisa membeli CD kajian Qtrun nada ini dari antum, berhunbung ana kesulitan utk download karena filenya yang banyak dan besar dan apakah antum punya kajian bahasa arab yang lain jurumiyah atau mutammimah jurumiyah, atau kajian sorofnya jazakallahkahiran katsira

  Posted by bambang | 30/12/2011, 04:30
  • Afwan CDnya gak dijual akh.. ana juga dapatnya dari teman.. yang ana punya yang lainnya ada kajian muyassar 2…. terus ada yang shorof cuman tidak lengkap dan kualitasnya jaga kurang bagus… antum kirim alamatnya antum nanti ana kirimkan dalam bentuk DVD insya-ALLAH, tapi yang sabar ya…

   Posted by Fahruddin Abu Shafiyyah | 30/12/2011, 07:24
  • Wa ‘Alaikum Salam. Afwan CDnya gak dijual akh.. ana juga dapatnya dari teman.. yang ana punya yang lainnya ada kajian muyassar 2…. terus ada yang shorof cuman tidak lengkap dan kualitasnya jaga kurang bagus… antum kirim alamatnya antum nanti ana kirimkan dalam bentuk DVD insya-ALLAH, tapi yang sabar ya…

   Posted by Fahruddin Abu Shafiyyah | 30/12/2011, 07:25
 2. Jazakallahkairan katsira, ini alamat ana

  Jl.K II Rt07/05 No 28 Rawabadak selatan Koja jakarta utara 14230 A/N Bambang

  tolong antum kasih tau ongkosnya dan no rekening antum nanti ana ganti

  Jazakallahkairan katsira

  Posted by bambang | 02/01/2012, 04:48
 3. Afwan Pak, kelihatannya audio ini tidak membahas dari awal kitab, langsung pembahasan mahma. kalau ada, minta tolong upload dari awal kajian.

  ‘ala kuliin, Jazakallahu khairan. sangat bermanfaat. sangat jarang menemui kajian bahasa arab tingkat lanjut sebelum alfiyah.

  Posted by haudi | 27/12/2017, 12:14

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan

%d blogger menyukai ini: