Biografi

This category contains 27 posts

Tukang Sapu Mesjid Nabawi, Seorang Menteri dan Kitab Matan Abu Syuja   Namanya Syaikh Ahmad atau Tuan Ahmad. (Ah, sudah pasti engkau takkan mengenalnya dengan nama itu… Berapa banyak manusia bernama Ahmad di jagat dunia ini…) Dilahirkan di kota Bashrah, tahun 433 H.   Sejak semula, ia tumbuh sebagai pecinta ilmu. Takdir Allah lalu mengantarnya … Baca lebih lanjut

Siapakah Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi yang DiMajhulkan si Fulan

      Untuk Pertanyaan atau Permintaan si Fulan ketika ia berkata “ Sebutkan donk satu saja ulama yg mu’tabar tentang ta’dil dan pujian… dst” Mari Kita Biarkan al Imam asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz -rahimahullah- menjawabnya untuk si ‘Allan. Syaikh bin Baz mengirimkan surat kepada Syaikh Rabi -hafizhahullah- yang merupakan balasan … Baca lebih lanjut

Jejak Berdarah Syi’ah (udi) dan Rangkaian Pengkianatan Mereka : Membangunkan Hizbut Tahrir dari Tidurnya

Seperti yang telah penulis janjikan pada tulisan Selingkuh Syi’ah dan Hizbut Tahrir Di Atas Kaca Retak maka berikut ini tulisan tentang rangkaian pengkianatan Syi’ah Rafidhah dan Jejak Darah yang mereka tinggalkan dalam sejarah yang bukan merupakan akibat dari Politisasi akan tetapi memang disebabkan oleh Aqidah mereka bahwa selain Syi’ah adalah kafir dan halal darahnya. Hingga … Baca lebih lanjut

Penyamun jadi Ulama : Fudhail bin Iyyadh & Ibrah Dari Taubatnya Beliau

Tak ada kata terlambat!!! Itulah nasihat yang harus dipahami oleh seorang yang mau bertobat kepada Allah. Tak ada istilah dan alasan bahwa dirinya telah kotor, bejat dan durjana. Tobat akan menghapuskan segalanya. Bagaimana pun banyaknya dosa dan maksiat dilakukan oleh seorang hamba, jika ia jujur mau bertobat, maka Allah akan bukakan pintu tobat, hapuskan segala … Baca lebih lanjut

“Ibuku” Wali Nikahnya Adalah Allah Rabbul ‘Alamin : Zainab binti Jahsy radhiallaahu ‘anha

Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam dengan Zainab binti Jahsy didasarkan pada perintah Allah sebagai jawaban terhadap tradisi jahiliah. Zainab binti Jahsy adalah istri Rasulullah yang berasal dan kalangan kerabat sendiri. Zainab adalah anak perempuan dan bibi Rasulullah, Umaimah binti Abdul Muththalib. Beliau sangat mencintai Zainab. Nasab dan Masa Pertumbuhannya Nama lengkap Zainab adalah Zainab binti … Baca lebih lanjut

“Ibuku” Yang Mendapatkan Pengganti Terbaik : Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha

Ummu Salamah adalah seorang Ummul-Mukminin yang berkepribadian kuat, cantik, dan menawan, serta memiliki semangat jihad dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, lebih-lebih setelah berpisah dengan suami dan anak-anaknya. Berkat kematangan berpikir dan ketepatan dalam mengambil keputusan, dia mendaparkan kedudukan mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam.. Di dalam sirah Ummahatul Mukminin dijelaskan tentang banyaknya sikap mulia … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan