abu lahab

This tag is associated with 2 posts

“Ibuku” Yang Mendapatkan Pengganti Terbaik : Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha

Ummu Salamah adalah seorang Ummul-Mukminin yang berkepribadian kuat, cantik, dan menawan, serta memiliki semangat jihad dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, lebih-lebih setelah berpisah dengan suami dan anak-anaknya. Berkat kematangan berpikir dan ketepatan dalam mengambil keputusan, dia mendaparkan kedudukan mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam.. Di dalam sirah Ummahatul Mukminin dijelaskan tentang banyaknya sikap mulia … Baca lebih lanjut

Sesatkah Kitab Al barzanji ? : Berdoa & Beristighatsah Kepada Nabi, Merampas Haq ALLAH

Kemudian perhatikan bait berikutnya : Faagitsniy (Tolonglah aku) dan selamatkan aku; wahai yang menyelamatkan dari neraka sa’ir. Yaa Ghiyatsiy (Wahai penolongku) Yaa Malaadziy (wahai pelindungku); pada urusan yang sangat genting. Istigatsah yang artinya permintaan tolong dalam kondisi yang sangat gawat dan itu adalah ibadah yang sangat besar dan begitu diminta kepada selain Allah Azza wa … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan