asyairah

This tag is associated with 3 posts

SESATNYA FIRQAH ASY’ARIYYAH MENURUT PANDANGAN ULAMA BESAR DARI BERBAGAI MADZHAB Bagian 1 [Menjawab Syubhat “Asy’ariyyah Itu Tidak Sesat, Buktinya Ibnu Hajar dan An-Nawawi Asy’ariyyah”, bagian 1]

بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia shallallahu alaihi wa sallam telah mengabarkan dan mempersaksikan bahwa sebaik-baik generasi adalah tiga generasi pertama dari umat ini. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku (generasi Sahabat), kemudian orang-orang setelah mereka … Baca lebih lanjut

Aqidah Salaf Adalah Tafwidh ? (1)

Aqidah Salaf Adalah Tafwidh ? (1) ————- Syaikhul Asyaa’irah, Ibrahim Al-Laqqani menuturkan : و كل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض و رم تنزيها “Dan setiap nash yang dapat menimbulkan prasangka tasybih (keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk), maka takwilkanlah atau tafwidhkan, maksudkalah yang demikian itu untuk mensucikan Allah” Al-Baijuri menjelaskan makna tafwidh yang dimaksud … Baca lebih lanjut

MELURUSKAN PENISBATAN “KESAKSIAN POSITIF” SYAIKHUL-ISLAM IBNU TAIMIYYAH TERHADAP FIRQOH ASY’ARIYYAH

🛤 *MELURUSKAN PENISBATAN “KESAKSIAN POSITIF” SYAIKHUL-ISLAM IBNU TAIMIYYAH TERHADAP FIRQOH ASY’ARIYYAH* بسم الله الرحمن الرحيم Berkata penisbat hadaaniyallahu wa iyyah: Dalam kitab majmu’ Al-Fatawa 4/16, Al-Imam Ibnu Taimiyyah juga memberikan kesaksian positif untuk Al Asy’ariyah: ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻌﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻷﺋﻤﺔ اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻤﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﻋﺰﺭ. ﻭﻋﺎﺩﺕ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻌﻨﺔ ﻭﻗﻌﺖ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ. … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan