asyariyah

This tag is associated with 4 posts

Mereka Yang Mengkritik Asy’ariyah Sebelum Ibnu Taimiyyah

Mereka mengatakan bahwa dahulu (sebelum masa Ibnu Taimiyah) aqidah kaum muslimin hanya asy’ariyyah & maturudiyah, selain dari keduanya adalah aqidah yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwa sebelum masa Ibnu Taimiyah tidak ada ulama yang mu’tabar yang mengkritik asy’ariyyah atau matuduriyah, baru sejak kemunculan Ibnu Taimiyah lah kritikan muncul terhadap asy’ariyyah sehingga ummat pun terpecah. Kita jawab … Baca lebih lanjut

Ru’yatullaah (Melihat Allah) di Sisi Asy’ariyyah

Ru’yatullah Versi Asy’ariyyah Dahulu Az-Zamakhsyari, shahib Al-Kassyaaf salah satu pentolan mu’tazilah pernah melantunkan sebuah syair untuk mengolok-olok madzhab asy’ariyyah dalam menetapkan ru’yatullah, syairnya ialah : لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مؤكفة قد شبهوه يخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة “Sekelompok jama’ah yang menamakan hawa nafsu mereka dengan nama ahlus Sunnah wali jama’ah, mereka … Baca lebih lanjut

MELURUSKAN PENISBATAN “KESAKSIAN POSITIF” SYAIKHUL-ISLAM IBNU TAIMIYYAH TERHADAP FIRQOH ASY’ARIYYAH

🛤 *MELURUSKAN PENISBATAN “KESAKSIAN POSITIF” SYAIKHUL-ISLAM IBNU TAIMIYYAH TERHADAP FIRQOH ASY’ARIYYAH* بسم الله الرحمن الرحيم Berkata penisbat hadaaniyallahu wa iyyah: Dalam kitab majmu’ Al-Fatawa 4/16, Al-Imam Ibnu Taimiyyah juga memberikan kesaksian positif untuk Al Asy’ariyah: ﻭﺃﻣﺎ ﻟﻌﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻷﺋﻤﺔ اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻤﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﻋﺰﺭ. ﻭﻋﺎﺩﺕ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻌﻨﺔ ﻭﻗﻌﺖ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ. … Baca lebih lanjut

Evolusi Bid’ah dari Masa ke Masa

Para pembawa bendera bid’ah dan kesesatan seakan tak pernah sirna mewarnai kehidupan ini, mereka tak henti-hentinya berganti cerita di hadapan ummat yang minim akan pengetahuan agamanya, kaum awam inilah yang kemudian menjadi sasaran empuk gerombolan para penjahat agama itu bak ladang subur yang siap untuk dibombardir pemikiran-pemikiran dan faham yang bukan berasal dari Islam alias … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan