golongan

This tag is associated with 1 post

Fanatisme Abad 21

Untuk memperkokoh tujuan atau sasarannya yang jahat tersebut, mereka mengarang kitab-kitab dan menempatkan tulisan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mendasar. Demikian juga tulisan yang berkaitan dengan manhaj/prinsip, seperti ‘Manhaj Muwaazanaat’ Salman Al- Audah dan ‘Ta’addudul-Hizbiyyaat’ Abdur-Rahman Abdul Khalik. Segala puji hanya milik Allah, sholawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah , sahabat- sahabatnya , dan … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan