madzhab

This tag is associated with 3 posts

Fanatisme Abad 21

Untuk memperkokoh tujuan atau sasarannya yang jahat tersebut, mereka mengarang kitab-kitab dan menempatkan tulisan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mendasar. Demikian juga tulisan yang berkaitan dengan manhaj/prinsip, seperti ‘Manhaj Muwaazanaat’ Salman Al- Audah dan ‘Ta’addudul-Hizbiyyaat’ Abdur-Rahman Abdul Khalik. Segala puji hanya milik Allah, sholawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah , sahabat- sahabatnya , dan … Baca lebih lanjut

Tampakkan Sunnah dan Jangan Diperdebatkan!

Perdebatan yang Tercela Kaidah kedua dalam beramal dengan sunnah adalah ditampakkannya sunnah tersebut dan jangan diperdebatkan. Yang dimaksud dengan diperdebatkan di sini adalah debat yang mewarisi kebencian dan dendam. Kebanyakan perdebatan dalam masalah ilmu (agama) itu mengantarkan kepada permusuhan, (semata-mata) berbantahan, riya`, kedengkian, dendam dan berprasangka buruk kepada ‘ulama, mencelanya dan menuduhnya dengan kebathilan dan … Baca lebih lanjut

[rekaman] Kajian Syarhussunnah Al Muzani -rahimahullah-

  Berikut adalah rekaman kajian Kitab Syarhussunnah karya Al Imam Ismail bin Yahya Al Muzani –rahimahullah– yang dibawakan oleh AL Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain Sanusi -hafizhahullah. NO NAMA FILE UKURAN 1  Biografi dan Muqaddimah Penulis     12 2  Al ‘Uluw, Al Qadha’ Wal Qadr 8,0 3  Al Malaikah, Penciptaan Adam, Amal dan Iman, Al Qur’an dan … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan