makna sunnah

This tag is associated with 2 posts

Amalkan Sunnah! Raih Keutamaan dan Kemuliaan !

Ketika mendengar kata “sunnah” maka yang terlintas dalam benak kebanyakan kaum muslimin adalah perkara-perkara yang tidak wajib, sekedar sunnah (anjuran), tidak apa-apa ditinggalkan. Bahkan di antara mereka sampai ada yang mengatakan kepada orang yang mengerjakan sunnah, “Lho, kan sekedar sunnah, tidak berdosa kalau ditinggalkan, mengapa repot-repot mengerjakannya!!!” atau ucapan yang mirip dengan itu. Dengan ucapannya … Baca lebih lanjut

Meluruskan Pemahaman Tentang Sunnah

Pada edisi sebelumnya telah dijelaskan definisi as-sunnah secara singkat, maka pada kesempatan ini, insya Allah akan dipaparkan secara lebih luas dan sekaligus meluruskan kembali pemahaman yang keliru terhadap pengertian as-sunnah tersebut. As-Sunnah dalam pengertian bahasa diartikan as-sirah (perjalanan hidup/biografi) apakah itu baik ataupun buruk. Dan juga dinamakan ath-thariqah yang berarti jalan, diambil dari kata as-sunan … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan