mujassimah

This tag is associated with 2 posts

Aqidah Salaf Adalah Tafwidh ? (1)

Aqidah Salaf Adalah Tafwidh ? (1) ————- Syaikhul Asyaa’irah, Ibrahim Al-Laqqani menuturkan : و كل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض و رم تنزيها “Dan setiap nash yang dapat menimbulkan prasangka tasybih (keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk), maka takwilkanlah atau tafwidhkan, maksudkalah yang demikian itu untuk mensucikan Allah” Al-Baijuri menjelaskan makna tafwidh yang dimaksud … Baca lebih lanjut

Ternyata Imam Asy Syafi’i Seorang “Wahhabi”

Di antara aqidah yang di anut oleh Ahlus Sunnah Salafiyyun – Wahhabiyyun yang oleh Habib Mundzir disebut kelompok sawah- adalah “Menetapkan Nama-nama dan Sifat Allah sebagaimana zhahirnya tanpa tasybih (menyerupakannya dengan makhluk), tanpa takyif (membagaimanakan atau membayangkan bentuknya), dan tanpa Tahrif (memalingkan maknanya dari makna zhahirnya) seperti mengartikan Tangan dengan Kekuasaan atau nikmat, Istawa dengan … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan