ta’wil

This tag is associated with 2 posts

Awal Kesesatan Jahm bin Shafwan

============================ Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Daru Ta’ârud Al-‘Aql wa An-Naql menukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, “Begitu juga Jahm dan para pengikutnya yang mengajak manusia kepada perkara mutasyabihat dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan perkataan mereka mereka menyesatkan banyak manusia. Dan yang sampai kepada kami mengenai kabar Jahm sang musuh Allah yaitu bahwasanya Jahm … Baca lebih lanjut

Kaidah Dalam Menetapkan Nama dan Sifat Allah – Sifat Tangan

Sifat Tangan Bagi Allah Ta’ala [ringkasan kajian kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyyah Lis Syaikh Muhammad Khalil Harras@ Rumah Belajar Al Hasan bin Ali] Dalam aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah secara pasti diyakini bahwa Allah Ta’ala memiliki sifat tangan sebagaimana yang Allah sebutkan sendiri tentang sifat-Nya tersebut di Al-Qur’an dan ini adalah salah satu aqidah penting yang … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan