uas

This tag is associated with 1 post

Awal Kesesatan Jahm bin Shafwan

============================ Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Daru Ta’ârud Al-‘Aql wa An-Naql menukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, “Begitu juga Jahm dan para pengikutnya yang mengajak manusia kepada perkara mutasyabihat dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan perkataan mereka mereka menyesatkan banyak manusia. Dan yang sampai kepada kami mengenai kabar Jahm sang musuh Allah yaitu bahwasanya Jahm … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan

Iklan