ummul mu’minin

This tag is associated with 6 posts

[video] Syukuran Syiah Akan “Kebinasaan” Bunda Aisyah -Menurut Sangkaan Mereka-

Pada tanggal 17 Ramadhan 1431 H yang lalu, Syi’ah Imamiyyah mengadakan sebuah acara di London, Sebuah acara yang dipimpin dan dimotoriu oleh Yasir Al Habib -semoga Allah mematahkan punggungnya- Perayaan itu dilakukan untuk memperingati “kebinasaan” ‘Aisyah di dalam api neraka –wal’iyadzu billah-. Jadi sebuah pertanyaan besar kenapa Tokoh Syiah semisal Yasir Al Habib meninggalkan aqidah … Baca lebih lanjut

Ayah, Paman dan Suaminya Adalah Nabi “Ibuku“ Sofiah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)

Nama dan Nasabnya Nama lengkapnya adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhurn dari keturunan Harun bin Imran. Ibunya bernama Barrah binti Samaual darin Bani Quraizhah. Shafiyyah dilahirkan sebelas tahun sebelum hijrah, atau dua tahun setelah masa kenabian Rasulullah … Baca lebih lanjut

“Ibuku” Istri Nabi Pertama Setelah Khadijah : Saudah binti Zam`ah (wafat 54 H)

Walaupun Saudah binti Zum’ah tidak terlalu populer dibandingkan dengan istri Rasulullah lainnya, dia tetap termasuk wanita yang memiliki martabat yang mulia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dia telah ikut berjihad di jalan Allah dan termasuk wanita yang pertama kali hijrah ke Madinah. Perjalanan hidupnya penuh dengan teladan yang baik, terutama bagi … Baca lebih lanjut

“Ibuku” Yang Menyerahkan Dirinya : Maimunah Binti Harits al-Hilaliyah (W 50 H)

Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah adalah istri Nabi yang sangat mencintai beliau dengan tulus selama mengarungi bahtera numah tangga bersama. Dialah satu-satunya wanita yang dengan ikhlas menyerahkan dirnya kepada kepada Rasulullah ketika keluarganya hidup dalam kebiasaan jahiliah. Allah telah menurunkan ayat yang berhubungan dengan dirinya: “.. dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi … Baca lebih lanjut

“Ibuku” Wanita Yang Paling Besar Berkahnya : Juwairiah binti Harits bin Abu Dhirar

Telah kita ketahui bahwa setiap istri Nabi . itu memiliki suatu kelebihan. Demikian juga halnya dengan Juwairiyah yang telah membawa berkah besar bagi kaumnya, Banil-Musthaliq. Bagaimana tidak, setelah dia memeluk Islam, Banil-Musthaliq mengikrarkan diri menjadi pengikut Nabi . Hal ini pernah diungkapkan Aisyah, “Aku tidak mengetahui jika ada seorang wanita yang lebih banyak berkahnya terhadap … Baca lebih lanjut

“Ibuku” Pemilik Mushaf Pertama : Hafshah binti Umar bin Khaththab

Hafshah binti Umar bin Khaththab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan kaum muslimin. Umar bin Khaththab adalah seorang penguasa yang adil dan memiliki hati yang sangat khusyuk. Pernikahan Rasulullah . dengan Hafshah merupakan bukti cinta kasih beliau kepada mukminah yang telah menjanda setelah ditinggalkan suaminya, Khunais bin Hudzafah as-Sahami, yang … Baca lebih lanjut

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan